SON SAYI

Dış Politika Dergisi Son Sayısı

SON SAYI

Dış Politika Dergisi Son Sayısı

Editör'den

“özde güç, güçte siyaset vardır” Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür . Yani, insan unutur. Kümülatif bilgiyi yalnızca felsefe disiplinine sıkıştıran, deneyim ve tecrübelerden yeni bir sav ya da savunma ortaya koyamayan insanoğlu, unutur. Tarihin tekerrürü, evrenin tekilliği ve tekinsiz insanoğlu çelişkisi hep unutulmayacak olay ve olgular üretirken; aynı çelişki çarkında dünü ve bugünü daima öğütür. Çünkü; neredeyse her sayımızda yalnızca politik paradigmalarla açtığımız “güç” kavramı, aslında insan aklının ve kalbinin en çetin, en varoluşsal mücadelesidir. İnsanın insanla; sistemlerin sistemlerle mevcut savaşının özünde yine bu olgu yatmaktadır. Canlı bir organizma gibi tasvir ettiğimiz, aklı ve kalbi olduğuna inandığımız devletler ise, sınırlı kaynakları sonsuz ihtiyaç ve sınırsız arzuları için tüketme mücadelesinde, bu gücün şiddete evrilmiş boyutuyla karşımıza çıkar. Çünkü devletler romantik değil pragmatiktir, dolayısıyla öfkesini ve övgüsünü ifade ediş biçimi de genellikle aynı ve de kanlıdır. Herkesin kendini yapbozun en kıymetli parçası zannettiği şimdinin tarihinde, aslında herkes ‘bütün’ için aynı derecede var ya da aynı derecede yoktur. İnsan retinası kadar net fotoğraf çekebilen telefonlara sahip olma mücadelesi verirken, belki aslında hepimiz resmi uzaktan göremeyecek kadar miyop ve duyarsızızdır. Ekolojiden ziyade ekonomi tartıştığımız, sanattan çok siyaset konuştuğumuz Dış Politika’da, esas olarak insanoğlunun ürettiği sistem ve sistem dışı tüm örüntülerin özündeki “siyasi” olma durumunu açıklamaya çalışıyoruz. Çünkü özde güç, güçte ise siyaset vardır. Unutulmaya en müsait olaylar siyasalardan doğar, hafıza-i beşer unutur oysa hepimiz tarihe karşı sorumluyuzdur. Yapbozun en önemli parçası olmadığımızın bilinci ve bütünü var etmenin gayretiyle hazırlanan “Dış Politika”; bugünün nabzını sizler ve gelecek nesiller için dinleyerek değil yazarak tutuyor.

DEVAMINI OKU